Mgr. György Batta

Mgr. György Batta

funkčné obdobie od 28. 3. 2019 do 31. 1. 2024 (vzdal sa členstva)

Profesia:

žurnalista

Vzdelanie:

žurnalistika, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doterajšie zamestnanie:

  • externý spolupracovník Maďarskej štátnej televízie,
  • redaktor – spravodajca Maďarského rozhlasu,
  • redaktor – spravodajca, Slovenský rozhlas, maďarské vysielanie