andrea-cox.png

Mgr. Andrea Cox

funkčné obdobie od 29. 3. 2023 do 28. 3. 2029

Profesia:
Lektorka, manažérka

Vzdelanie:
učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra – portugalský jazyk a literatúra Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne zamestnanie:
2017 riaditeľka digiQ

Doterajšie zamestnanie:
2010 – 2014 Nadácia Pontis
2003 – 2010 Kancelária Národnej rady SR
1998 – 2001 Úrad vlády SR

Iná verejná činnosť (okrem členstva v RpMS):
Presbyterka Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto ECAV

Vybrané publikácie:
Cox A. a kol. (Ne)bezpečne v sieti. Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore. Cenef, 2021
Cox A. Ako na technológie v rodine. Upokojujúci sprievodca pre rodičov v online dobe. digiQ, 2023
Cox A. a kol. Digitálne dobro. Praktické aktivity k prevencii kyberšikanovania. digiQ, 2023