ivan-bindas

Ivan Bindas

funkčné obdobie od 1. 4. 2021 do 26. 1. 2025

Vzdelanie:

2000 – 2002Hotelová akadémia, nadstavbové štúdium v odbore Cestovný ruch
1996 – 2000Gymnázium Košice – Šaca

Doterajšie zamestnanie:

2018 - 2020Rádio VIVA, moderátor/programový riaditeľ
2014 - 2018Rádio EUROPA 2, moderátor
2012 - 4 entertainment s.r.o., konateľ
2000 - 2014Rádio EXPRES, redaktor/moderátor