Závery okrúhleho stola pri príležitosti Svetového týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti

Dňa 24. 10. 2022 zorganizovala Rada pre mediálne služby prvý okrúhly stôl zameraný na problematiku mediálnej gramotnosti. Zúčastnili sa ho zástupcovia pätnástich inštitúcií.

Okrem predstavenia činnosti jednotlivých zástupcov organizácií bolo cieľom stretnutia pomenovať najväčšie výzvy v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti na Slovensku. Do diskusie sa zapojili zástupcovia zo Zmudri.sk, DigiQ, Vĺčatá, Gerulata technologies, Zvolsi.info, Katedry mediálnej výchovy FMK UCM, Trnavskej univerzity, Katedry komunikačných a mediálnych štúdií z Prešovskej univerzity, Katedry žurnalistky KU,  Nadácie poisťovne Kooperativa, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR. 

Zámerom Rady bolo tiež odprezentovať novú kompetenciu, ktorá regulátorovi vyplýva zo zákona 264/2022 o mediálnych službách, a to konkrétne v § 110 ods. 3 písm. g) a j).

Jeden zo spôsobov ako naplniť nové kompetencie RpMS v oblasti mediálnej gramotnosti je poskytnúť platformu na zdieľanie know-how medzi organizáciami/inštitúciami, ktoré sa venujú skúmaniu a aktivitám pre rozvoj mediálnej gramotnosti na Slovensku. Okrem prezentácií aktivít, bolo úlohou prezentujúcich vo svojich vstupoch odpovedať na otázku, aké sú najväčšie výzvy rozvoja a podpory mediálnej gramotnosti na Slovensku.
 
Za najväčšie výzvy rozvoja mediálnej gramotnosti na Slovensku účastníci okrúhleho stola označili:

  • absentujúca príprava budúcich učiteľov na pedagogických fakultách - neexistuje aprobácia napr. mediálna výchova - estetika…, na fakultách s mediálnym zameraním zas chýba pedagogický rozmer, je potrebné zvýšiť personálne kapacity v tomto odvetví  - nepedagogických odborníkov,
  • koncept vzdelávania vs. rýchly vývoj mediálneho prostredia - hľadať univerzálny koncept vzdelávania je veľmi náročné vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúce mediálne prostredie, potreba neustálej aktualizácie,
  • rodičia ako cieľová skupina - rodičia nestačia/nemajú záujem sledovať rýchlo sa meniace “mediálne trendy”, nerozumejú svetu médií, 
  • vplyv vzdelávania na duševné zdravie detí a mládeže – ako prevencia pred negatívnym vplyvom najmä sociálnych sietí na duševné zdravie detí a mládeže,
  • viaceré organizácie riešia rovnaké témy – mnohé organizácie o sebe nevedia, chýba spolupráca. Absentuje jednotná iniciatíva/platforma, ktorá by zastrešovala takéto projekty.
  • zlepšenie spolupráce neziskových organizácií s verejnými inštitúciami – napr.  tvorba obsahu a jeho distribúcie na školy. Školy dôverujú verejným inštitúciám (MŠ, ŠPÚ) viac ako občianskym združeniam,
  • problém systematického/strategického financovania pre občianske a neziskové organizácie - podpora sa zlepšila, ide však o nárazové dotácie, organizácie sú nútené byť v kolobehu zháňania financií. Nevedia sa strategicky na niečo sústrediť. Podpora je potrebná nielen na rozbeh, ale aj na udržiavanie projektov na kvalitnej úrovni,
  • fond pre informačnú/kognitívnu bezpečnosť – systematické prideľovanie financií organizáciám, ktoré roky preukazujú svetovo kvalitnú prácu v tejto oblasti.

Návrh ďalších krokov zo strany Rady pre mediálne služby:

  • ďalšie stretnutie odbornej skupiny: 8. 12. 2022
  • newsletter: Novinky z oblasti mediálnej gramotnosti

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31