Závery druhého okrúhleho stola k mediálnej gramotnosti

Dňa 8. 12. 2022 Rada pre mediálne služby zorganizovala druhý okrúhly stôl k mediálnej gramotnosti na Slovensku. Hlavnou témou diskusie druhého okrúhleho stola bola vzájomná spolupráca organizácií a inštitúcií pri rozvoji mediálnej gramotnosti na Slovensku.

Viac ako dvadsať účastníkov diskutovalo o vytvorení Platformy pre mediálnu gramotnosť, ktorá by okrem iného mala slúžiť na zdieľanie príkladov dobrej praxe. Prítomní sa tiež venovali forme okrúhlych stolov a databáze odborníkov a aktivít v oblasti mediálnej gramotnosti. Navrhovaná databáza je rozdelená na šesť kategórií v oblasti mediálnej gramotnosti: Odborníci, Vzdelávanie, Materiály a edukačné pomôcky, Vedecká činnosť (výskumné projekty a konferencie), Grantové programy a Strategické dokumenty. 

Na záver prítomných zástupcovia RpMS v krátkosti informovali o obsahu pripravovaného newslettra k mediálnej gramotnosti.

Nasledujúci okrúhly stôl sa uskutoční 20. 01. 2023.

Závery druhého okrúhleho stola

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31