VOĽBY DO NRSR 2023

V súvislosti s voľbami do NRSR, ktoré sa budú konať dňa 30. 9. 2023, schválila Rada na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2023 Komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v súvislosti s voľbami do NRSR

Diskusné programy pred voľbami do NRSR môžu vysielať komerčné stanice aj AVMS, politická propagácia v internetovom vysielaní nie je povolená. Oprávnení vysielatelia nemusia, ale môžu vysielať okrem politickej propagácie aj diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo koalícií politických strán. To však len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre mediálne služby. Projekty diskusných programov počas volebnej kampane (pracovný materiál Rady pre mediálne služby) musia vysielatelia Rade predložiť najmenej 30 dní pred začiatkom ich vysielania.

Na zasadnutí dňa 6. 7. 2023 schválila Rada pre mediálne služby Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane pred voľbami, v období moratória a volieb do NRSR 2023, ktorý bude realizovať Programový odbor Rady pre mediáne služby. Analytický odbor Rady pre mediálne služby plánuje v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami nadviazať na predošlú monitorovaciu aktivitu k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 a aktualizovať ju v nadväznosti na revidovaný Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2022. Monitoring funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do NRSR 2023 bude doplnkom k práci Programového odboru, ktorý bude vykonávať monitoring volebnej kampane pred a počas volieb v tradičných elektronických médiách (televízia, rozhlas a AVMS).

Rada pre mediálne služby zverejnila výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb do NRSR za monitorované obdobie od 9. 9. do 30. 9. 2023. Rovnako pripravila a zverejnila výsledky monitorovania funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do NRSR za monitorované obdobie od 25. 9. do 30. 9. 2023.

 

Informácie nájdete stručne spracované aj v prehľadných infografikách:

Zákonná úprava poskytovania obsahových služieb v súvislosti s voľbami do NR SR v roku 2023 (video)

Dôležité dátumy v súvislosti s voľbami do NR SR 2023 (video)

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4