Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 

Komentár k zákonnej úprave

V súvislosti s voľbami do EP, ktoré sa budú konať dňa 8. 6. 2024, schválila Rada na svojom zasadnutí dňa 9. 5. 2024 Komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu 2024.

 

Diskusné programy a projekty

Diskusné programy pred voľbami do EP môžu vysielať komerčné stanice aj AVMS, politická propagácia v internetovom vysielaní nie je povolená. Oprávnení vysielatelia nemusia, ale môžu vysielať okrem politickej propagácie aj diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo koalícií politických strán. To však len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre mediálne služby. 

Projekty diskusných programov počas volebnej kampane musia vysielatelia Rade predložiť najmenej 30 dní pred začiatkom ich vysielania. 

 

Organizačné zabezpečenie dohľadu a monitoring

Na zasadnutí dňa 9. 5. 2024 schválila Rada pre mediálne služby Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane pred voľbami, v období moratória a volieb do EP 2024, ktorý bude realizovať Programový odbor Rady pre mediáne služby. 

Analytický odbor Rady pre mediálne služby plánuje v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami nadviazať na predošlú monitorovaciu aktivitu k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 a k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, a aktualizovať ju v nadväznosti na revidovaný Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2022.

Monitoring funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu 2024 bude doplnkom k práci Programového odboru, ktorý bude vykonávať monitoring volebnej kampane pred a počas volieb v tradičných elektronických médiách (televízia, rozhlas a AVMS).

 

Spoločná európska komunikačná kampaň

Rada pre mediálne služby sa ako člen ERGA aktívne podieľala na príprave spoločnej európskej komunikačnej kampane k voľbám do Európskeho parlamentu. Cieľom videokampane je zvýšiť povedomie o rizikách manipulácie s informáciami, podporiť kritické myslenie a poskytnúť praktické rady, ako rozpoznať dezinformácie a bojovať proti nim. 

Spot mohli diváci vidieť aj vo vysielaní najsledovanejších slovenských televízií. 

 

Polícia prijala viacero opatrení počas nadchádzajúcich eurovolieb

Slovenská polícia prijala viacero opatrení počas nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Opatrenia navrhujú a realizujú systematicky na základe analýz bezpečnostných rizík, ktoré prehodnocujú s cieľom zabezpečiť nerušenú prípravu a samotné konanie volieb. 

V boji proti klamstvám na internete polícia odporúča sledovať oficiálne profily štátnych inštitúcií či overené médiá. Verejnosť by sa mala vyhnúť anonymným profilom a stránkam, ktoré nie sú regulované. Súčasne ľudí žiada, aby nahlasovali podozrivý obsah priamo sociálnym sieťam.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30