Zo šestnástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem o dvanásť, Rada bude rozhodovať v decembri

Bratislava, 16. november 2023


V aktuálnom výberovom konaní na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, ktoré Rada pre mediálne služby vyhlásila 11. októbra 2023, je zaradených šestnásť voľných frekvencií. Do uplynutia lehoty na podávanie žiadostí, 10. novembra 2023, ich Rade doručili štyria vysielatelia, ktorí žiadajú o pridelenie frekvencií pre päť programových služieb.

O frekvencie v aktuálnom výberovom konaní sa neuchádza žiaden nový subjekt; všetci žiadatelia už sú držiteľmi licencií na vysielanie. O frekvencie pre dve svoje programové služby žiada len jediný z nich, a to D.EXPRES, k.s. pre programové služby ROCK a Europa 2. Ostatní traja vysielatelia žiadajú o frekvenciu vždy len pre jednu programovú službu.

Najväčší záujem je o frekvencie 88,1 MHz Zvolen, 90,3 MHz Poprad a 104,2 MHz Žilina, vo všetkých troch prípadoch o ne žiadajú traja vysielatelia. V lokalitách Zvolen a Poprad by svoje pokrytie chceli rozšíriť vysielatelia programových služieb DETSKÉ RÁDIO, ROCK a Rádio Best FM; v lokalite Žilina o frekvenciu prejavili záujem vysielatelia rozhlasových staníc SUB FM, ROCK a Rádio Best FM. Viacerí žiadatelia sa uchádzajú aj o frekvencie 93,0 MHz Trebišov, 99,8 MHz Liptovský Mikuláš a 103,3 MHz Spišská Nová Ves. O trebišovskú frekvenciu prejavili záujem vysielatelia staníc DETSKÉ RÁDIO a Europa 2; o frekvencie Liptovský Mikuláš a Spišská Nová Ves sa vysielateľ stanice DETSKÉ RÁDIO uchádza spolu s vysielateľom Rádio Best FM. Po jednej žiadosti Rada pre mediálne služby zaevidovala pri šiestich frekvenciách: 105,9 MHz Piešťany, 89,8 MHz Prešov, 90,8 MHz Žilina, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 91,1 MHz Rimavská Sobota a 93,5 MHz Lučenec. O štyri frekvencie – 88,1 MHz Žarnovica, 90,4 MHz Kotešová, 95,8 Žiar nad Hronom a 98,5 MHz Brezno neprejavil záujem žiadny uchádzač.

O pridelenie najväčšieho počtu frekvencií, ôsmich, Radu požiadal vysielateľ D.EXPRES, k.s. a to v siedmich prípadoch pre programovú službu ROCK a v jednom pre Europu 2. Vysielateľ Best FM Media spol. s r.o. by pokrytie pre svoje Rádio Best FM rád rozšíril o šesť frekvencií, Marek Petráš žiada pre programovú službu DETSKÉ RÁDIO o pridelenie piatich frekvencií. O dve frekvencie sa uchádza spoločnosť SUB FM s.r.o. s rovnomennou rozhlasovou stanicou.

Tak ako v minulosti, rozhodovanie o prideľovaní frekvencií bude prebiehať s maximálnou transparentnosťou. Prostredníctvom YouTube kanála Rady pre mediálne služby bude verejnosti dostupné ako vypočutie uchádzačov o jednotlivé frekvencie plánované na 19. decembra 2023, tak aj samotné rozhodovanie členov Rady počas ich zasadnutia v nasledujúci deň. Časový harmonogram verejného vypočutia záujemcov o frekvencie bude v predstihu dostupný na webovej stránke Rady pre mediálne služby.

Zoznam všetkých uchádzačov výberového konania:
Zoznam uchadzacov

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5