Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 8. 3. 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 18. 12. 2022 odvysielal program Debata na telefón s hosťom Ľubošom Blahom, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky a k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe národného pôvodu, štátnej príslušnosti a príslušnosti k národnosti;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 6. 2. 2023 odvysielal program Tak takto?! s diskusiou moderátorky Anky Žitnej s hosťom Jeffreym Sachsom o vojne na Ukrajine, ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky;
 • dospela k záveru, že nie je účelné začínať správne konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s komentármi pod videom na verejnej stránke „Informácie bez cenzúry“ na platforme Facebook umiestneného v rámci príspevku s textom „V osade Svínia majú problém s premnoženými potkanmi. V Sečovciach zas s fetovaním toluénu. (Poslala Lucia)“, pretože po eskalácii Kanceláriou Rady spoločnosť META PLATFORMS IRELAND LIMITED potenciálne nelegálny obsah (desať komentárov) odstránila;
 • dospela k záveru, že nie je účelné začínať správne konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s komentármi pod videom na kanáli „Hubert Pisecny“ na platforme YouTube, ktorý obsahuje vyjadrenie „Najhoršia rómska osada je podľa pracovníkov kastračného programu v Sečovciach“, pretože po eskalácii Kanceláriou Rady spoločnosť META PLATFORMS IRELAND LIMITED potenciálne nelegálny obsah (osem komentárov ) odstránila;
 • odňala vysielateľovi programovej služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.) frekvencie 89,8 MHz Prešov a 90,8 MHz Žilina ako sankciu za to, že ich nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené a zároveň mu uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona za to, že nevyužíval frekvenciu 89,6 MHz Prievidza na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio Rebeca (Rádio Rebeca, s.r.o.) za to, že nevyužíval frekvenciu 88,6 MHz Žilina na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio VIVA (Zoznam Radio VIVA s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 94,9 MHz Bratislava – Devínska na účely, na ktoré mu bola pridelená a z dôvodu možného nevyužívania povolených technických parametrov frekvencií 93,3 MHz Bratislava, 94,9 MHz Bratislava a 101,1 MHz Bratislava;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Televízia SLOVAN, s. r. o. v súvislosti s tým, že pod názvom „Televízia SLOVAN“ poskytuje prostredníctvom platforiem na zdieľanie videí Facebook a YouTube službu, ktorá môže predstavovať audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (AVMS), a to bez autorizácie poskytovania, pričom mohlo dôjsť tiež k nezabezpečeniu ľahkého, priameho a stáleho prístupu verejnosti k informáciám o tejto AVMS a zároveň zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Televízia SLOVAN, s. r. o. v súvislosti s tým, že neoznámil Rade začiatok vysielania programovej služby Televízia SLOVAN terestriálnym vysielaním a že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby Televízia SLOVAN z dní 16., 18. a 20. 5. 2022;
 • udelila autorizáciu poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) 16 subjektom, ktoré v minulosti podľa ZVR oznámili Rade začatie poskytovania AVMS a do konca roka 2022 v nadväznosti na účinnosť ZMS požiadali Radu o udelenie autorizácie poskytovania;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:
  • príspevku odvysielaného v programe Televízne noviny dňa 15. 1. 2022 na programovej službe TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.,) o dovolenkovej destinácii Egypt, v ktorej ako respondent vystúpil riaditeľ CK Hydrotour, čo podávateľ podnetu považoval za skrytú reklamu,
  • príspevku odvysielaného v programe Noviny JOJ dňa 10. 12. 2022 na programovej službe JOJ (MAC TV, s.r.o.) o projekte tzv. balíčka prvej pomoci pre seniorov, ktorú považoval podávateľ podnetu za neoznačenú marketingovú propagáciu produktu,
  • programu Do kríža s názvom „Čo sa deje s Amerikou?“ odvysielanom dňa 18. 1. 2023 na programovej služby Dvojka (RTVS) s hosťami Josefom Šupom, Petrom Horákom-Hönigom a Pavlom Demešom, v ktorom podľa podávateľa podnetu odzneli subjektívne, neoverené, skreslené a nepravdivé informácie o spoločenskej a politickej situácii USA, namietal výber hostí a údajnú nekritickú obhajobu Donalda Trumpa.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 8. marca 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady pre mediálne služby. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

ZMS – zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách
ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2