Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 8. 2. 2023

Na dnešnom zasadnutí Rady pre mediálne služby členovia jej senátov rozhodovali o jednom bode týkajúcom sa agendy oprávnení na vysielanie, uložili jednu sankciu, na základe vlastných monitoringov a doručených podnetov začali tri správne konania, v trinástich prípadoch podnet uzavreli ako neopodstatnený, z rôznych dôvodov ho odložili alebo vzhľadom na vecnú príslušnosť postúpili. Rada dnes okrem iného:

  • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) za to, že dňa 12. 6. 2022 odvysielal program Debata na telefón, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory Mareka Kotlebu, podpredsedu Ľudovej strany Naše Slovensko a poslanca NRSR, ako aj niektorých poslucháčov k témam týkajúcim sa fašizmu, vojny na Ukrajine, utečencov z Ukrajiny a ich správaniu, kupovania hlasov v parlamentných voľbách, k otázkam o činnosti konkrétnych členov Vlády SR a predstaviteľov politických strán, o mimovládnych organizáciách, o pozdrave „Na stráž!“ a k ďalším otázkam, a to bez náležitej názorovej oponentúry, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky (§ 25 písm. b) ZMS);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby RTVS 24 (Rozhlas a televízia Slovenska) v súvislosti s tým, že dňa 17. 11. 2022 odvysielal program Slávnostný snem Smeru-SD (tlačová konferencia), ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky (§ 25 písm. b) ZMS) a k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy (§ 9 v spojení s § 98 ods. 2 písm. b) ZMS);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby WAU (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 11. 11. 2022 odvysielal dve epizódy programu Walker, Texas Ranger a dňa 3. 12. 2022 dve epizódy programu To je vražda, napísala s českým dabingom (§ 20 ods. 4 písm. a) ZMS);
  • začala správne konanie voči spoločnosti M2Tech, s.r.o. v súvislosti s tým, že mohol prevádzkovať retransmisiu bez jej registrácie (§ 141 ods. 2 ZVR);
  • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie reklamných spotov spoločnosti Dedoles z kampane so sloganom „Nevyprdnite sa na...“, ktorú sťažovatelia považovali za nevhodnú vzhľadom na použitý expresívny výraz.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 8. februára 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30