Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 7. 12. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného

 • odňala vysielateľovi programovej služby MELODY (D.EXPRES, k.s.) frekvenciu 104,2 MHz Levice, pretože o to vysielateľ Radu požiadal;
 • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV, s.r.o.) za to, že dňa 25. 4. 2022 päťkrát odvysielal upútavky na program Policajtov švagor, pri ktorých nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná (§ 32 ods. 4 písm. a) ZVR) a program Noviny v trvaní cca 52 minút a 40 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) dvakrát prerušil zaradením reklamy (§ 35 ods. 3 ZVR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Jednotka (RTVS) za to, že dňa 28. 4. 2022 odvysielal titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Duel šampiónov, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu (§ 18aa ods. 1 písm. a) ZVR) a ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu (§ 18aa ods. 1 písm. b) ZVR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV NOVÁKY (MS Kabeltelat s.r.o.) za porušenie povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu Priamy prenos z rokovania MsZ Nováky dňa 20. 4. 2022, pretože obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory primátora mesta Nováky na udalosti a konkrétne osoby v súvislosti so situáciou v Mestskom zastupiteľstve mesta Nováky a na niektoré udalosti, ktoré sa týkali jeho osoby ako primátora, pričom stanovisko dotknutých osôb nebolo v programe sprostredkované (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) a zároveň za to, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania tohto programu (§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti STORYmedia s.r.o. za to, že dňa 27. 4. 2022 na internetovej stránke www.ereport.sk v sekcii TV-VIDEO poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia jej poskytovania Rade (§ 63a ods. 1 ZVR);
 • začala správne konanie voči spoločnosti HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o./ Heuréka evolution vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním blogu „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“ šíreného v rámci obsahovej služby Hlavné správy, ktorý mohol naplniť definíciu nelegálneho obsahu (§ 151 ods. 2 ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby SUB FM (SUB FM s. r. o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,5 MHz Prievidza (§ 199 ods. 2 písm. d) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Rebeca (Rádio Rebeca, s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš (§ 199 ods. 2 písm. d) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ 24 (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 6. 10. 2022 odvysielal program Sedem bez označenia symbolom JSO (§ 62 ods. 6 ZMS) a upútavku na tento program, ktorú neoznačil rovnako ako program, na ktorý sa vzťahovala (§ 62 ods. 10 písm. a) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ PLUS (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 8. 10. 2022 odvysielal program Návrt do budúcnosti, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať kinomatografické diela len v rámci časových lehôt a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam (§ 20 ods. 4 písm. b) ZMS) a že tento program v trvaní cca 144 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát (§ 88 ods. 4 ZMS);
 • uznala za neopodstatnené sedem podnetov na preverenie vysielania, medzi nimi aj vysielanie reklamných šotov na alkoholické nápoje pred 22:00 hod., čo je však v súlade zo ZMS, ktorý zakazuje vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie na liehoviny len v čase od 6.00 do 20:00 hod.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 7. 12. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2