Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 6. 12. 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti SOFIAN, s. r. o. za porušenie povinnosti zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informáciám o poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS), ktorú poskytuje pod názvom „zvtv“ a zároveň zastavila správne konanie vedené vo veci možného poskytovania tejto AVMS bez autorizácie;
 • zastavila správne konanie vedené voči fyzickej osobe Lenka Zlatev vo veci možného porušenia povinnosti zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informáciám o poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS), ktorú poskytuje pod názvom „OTV“ a vo veci možného poskytovania tejto AVMS bez autorizácie;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi retransmisie Slovak Telekom, a.s. za to, že dňa 22. 5. 2023 poskytoval retransmisiu programových služieb M1, M2, M4 a Duna v rámci služby Magio TV bez multimodálneho prístupu (titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím) k nim a zastavila správne konanie vedené z rovnakého dôvodu v súvislosti s programovou službou JOJ;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) v súvislosti s vysielaním programu V politike dňa 10. 9. 2023, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programov aktuálnej publicistiky;
 • uznala za neopodstatnené podnety voči vysielateľovi programovej služby Dobré rádio (Dr. FM, s.r.o.) v súvislosti s údajným nevyužívaním frekvencií 88,6 MHz Banská Bystrica, 95,1 MHz Považská Bystrica, 107,3 MHz Poprad, 88,9 MHz Liptovský Mikuláš, 92,7 MHz Žarnovica, 93,0 MHz Brezno, 98,1 MHz Zvolen, 104,1 MHz Prešov, 104,2 MHz Domaša a 104,5 MHz Košice, keďže v čase kontrolného merania neuplynula lehota 360 dní od právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa aj:
  • reality šou Farma z dní 7. 9. a 8. 9. 2023 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), v ktorej podávateľovi podnetu okrem iného prekážali údajné zásahy do ľudskej dôstojnosti a ponižovanie;
  • reality šou Farma zo dňa 27. 10. 2023 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), v ktorej podávateľovi podnetu okrem iného prekážalo údajné urážanie kresťanstva a časti populácie označenej za „hoaxerov“;
  • programu Bez servítky z dní 12. 9. a 13. 9. 2023 (JOJ, MAC TV s.r.o.), v ktorom podľa podávateľa podnetu okrem iného došlo k zásahom do ľudskej dôstojnosti a urážkam a vyhrážkam jedného zo súťažiacich voči ostatným;
  • príspevku Kto kandiduje v programe Televízne noviny zo dňa 14. 8. 2023 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), v ktorej boli podľa podávateľa podnetu prezentované nepravdivé informácie pri predstavovaní Pirátskej strany, kandidujúcej v parlamentných voľbách;
 • pre nepreskúmateľnosť odložila podnet na preverenie skladby Kim Dracula – Drown v relácii TOPFEST NAŽIVO odvysielaného dňa 11. 10. 2023 na programovej službe Rádio v Nitre (Nitrianske rádio s. r. o.), keďže Rada pre mediálne služby ani iný orgán nie sú príslušné na konanie vo veciach týkajúcich sa uplatňovania jednotného systému označovania v rozhlasovom vysielaní.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 6. 12. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30