Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 27. 9. 2023

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby pridelila sedemnásť autorizácií poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Rada tiež udelila tri sankcie, začala jedno a zastavila dve správne konania. Ako neopodstatnené vyhodnotila dva podnety smerujúce voči obsahu vysielania. Rada okrem iného:

  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby RTVS Šport (RTVS) za to, že dňa 16. 4. 2023 v rámci programu Tipos Extraliga HC Košice – HKM Zvolen a dňa 17. 4. 2023 v rámci programu Tipos Extraliga HC Košice – HKM Zvolen porušil povinnosť zaradiť reklamné šoty iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok športového podujatia;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) za to, že dňa 11. 3. 2023 dvakrát prerušil zaradením reklamy druhý 30-minútový časový úsek trvania programu Televízne noviny;
  • uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby MIRJAM RÁDIO (MIRJAM s.r.o.) za porušenie povinnosti vyhradiť z času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac najmenej 25 percent vysielaniu slovenských hudobných diel a zároveň vyhradiť najmenej 20 percent vysielaniu nových slovenských hudobných diel;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Trnavské rádio (Trnavská Produkčná s.r.o.) v súvislosti s možným nevyužívaním povolených technických parametrov frekvencie 107,9 MHz Piešťany;
  • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa:
    • údajnej neobjektívnosti a nevyváženosti moderátora Richarda Dírera v programe V politike zo dňa 2. 7. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.),
    • údajne vulgárneho výrazu „vajčáci“ vo vysielaní programu Vaše letné rádio dňa 20. 7. 2023 na programovej službe EXPRES (D.EXPRES, k.s.).

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 27. 9. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30