Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 25. 10. 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne okrem iného:

 • predĺžila na žiadosť vysielateľa platnosť licencie na vysielanie programovej služby Trnavské rádio (Trnavská produkčná s.r.o.), a to o osem rokov – do 11. 1. 2033;
 • udelila občianskemu združeniu POKOJ & RP autorizáciu na vysielanie komunitnej rozhlasovej programovej služby Rádio POKOJ šírenej výhradne prostredníctvom internetu;
 • zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním komentára s rasistickým obsahom šíreným v rámci platformy na zdieľanie obsahu Instagram, pretože ho spoločnosť odstránila už na základe oznámenia o začatí správneho konania a komentár už nie je dostupný;
 • zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním príspevku s rasistickým obsahom šíreným v rámci platformy na zdieľanie obsahu X (predtým Twitter), pretože ho spoločnosť zneprístupnila na území Slovenskej republiky už na základe oznámenia o začatí správneho konania a zároveň začala správne konanie v súvislosti s poskytovaním tohto potenciálne nelegálneho obsahu, pretože je stále dostupný z iných krajín EÚ;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby DAJTO (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) za nedodržanie súladu vysielania programovej služby s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby, ku ktorému došlo dňa 29. 1. 2023, a čiastočne vyhovela odvolaniu vysielateľa voči rozhodnutiu senátu Rady týkajúceho sa rovnakého deliktu v súvislosti s vysielaním dňa 4. 9. 2022 na programovej službe TV MARKÍZA, pričom zmenila uloženú finančnú sankciu na upozornenie na porušenie zákona;
 • začala správne konania voči vysielateľom programových služieb Radio Garage (3 K Media spol. s r.o.), Rádio Impuls (Cavallo Production s. r. o.), Rádio Pohoda a Rádio Pohoda 2 (Rádio POHODA s.r.o.) a Rádio Infovojna (INFO VOJNA o. z.) v súvislosti s tým, že vysielali na svojich internetových stránkach programové služby prostredníctvom internetu, pričom nepožiadali regulátora o autorizáciu vysielania;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa:
  • článku Rusov posielal k zemi ako na páse. „Čierny diabol Ukrajiny“ drží rekord, ktorý nik neprekoná na portáli www.pravda.sk, ktorý považuje podávateľ podnetu za nelegálny obsah, keďže podľa neho propaguje fašizmus,
  • informačnej kampane VOĽBY 2023 odvysielanej na TV MARKÍZA, ktorú podávateľ podnetu považoval za podporu strany Progresívne Slovensko a namietal, že v nej vystupujú homosexuáli a lesbičky,
  • reklamný spot spoločnosti Telekom na produkt Wow Wi-Fi, ktorej vysielanie považuje podávateľ podnetu za nevhodné, pretože sa v ňom pohybuje nahý muž.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 25. 10. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30