Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 24. 5. 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby uložila jednu nefinančnú sankciu, začala šesť správnych konaní, vydala jedno rozhodnutie o registrácii retransmisie, udelila predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základom imaní, udelila jednu autorizáciu vysielania, päť autorizácií poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v prípade dvadsiatich podnetov na preverenie obsahu vysielania konštatovala, že sú neopodstatnené, keďže vysielaním nedošlo k porušeniu ZMS. Rada okrem iného:

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 26. 2. 2023 odvysielal program Debata na telefón (hosť M. Heredoš), v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky a zároveň uznala za neopodstatnený podnet na preverenie vysielania tohto programu, v ktorom podľa jeho podávateľa došlo k útokom na prezidentku SR a spochybňovaniu jej inaugurácie;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programových služieb ŠLÁGER ORIGINÁL a ŠLÁGER MUZIKA (ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.) v súvislosti s tým, že v dňoch 20. a 21. 1. 2023 odvysielal komunikát ABeceda života (hosť A. Babiš), v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci programových služieb a povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programov aktuálnej publicistiky, a zároveň uznala za neopodstatnený podnet na preverenie tohto programu, v ktorom jeho podávateľ namietal, že je nepovolenou politickou propagáciou;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním komentára pod článkom s názvom „Rómovia idú do ulíc proti Kotlebovi. Kvôli nemu majú vraj ťažký život na Slovensku“ zdieľanom na obsahovej službe Facebook, pretože by mohol predstavovať podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (na eskaláciu predmetného obsahu Kanceláriou Rady spoločnosť reagovala negatívne – komentár nepovažovala za v rozpore s komunitnými štandardami a neodstránila ho);
 • začala správne konanie voči vysielateľom programových služieb DAJTO (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) a JOJ PLUS (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s odvysielaním reklamného oznamu propagujúceho spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. („Ste odvážnejší, ako si myslíte“), pretože ním mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby reklamný oznam určený maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahoval nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť;
 • udelila spoločnosti MAC TV s.r.o. autorizáciu vysielania televíznej programovej služby JOJ Svet;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV Nitrička (Nitrička media s.r.o.) za to, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania;
 • odňala vysielateľovi programovej služby Europa 2 (D.EXPRES, k. s.) na jeho žiadosť frekvenciu 93,6 MHz Ružomberok;
 • začala správne konania voči vysielateľovi programovej služby Rádio WOW (Rádio WOW s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 93,6 MHz Nitra na účely, na ktoré mu bola pridelená, a v súvislosti s tým, že mohol využívať frekvenciu 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom po odňatí Radou, čiže v rozpore s podmienkami príslušného oprávnenia;
 • uznala za neopodstatnený podnet na preverenie týkajúci sa údajného nevyužívania frekvencií pridelených na vysielanie programovej služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.);
 • udelila autorizácie poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) dvom subjektom, ktoré v minulosti podľa ZVR oznámili Rade začatie poskytovania AVMS a do konca roka 2022 v nadväznosti na účinnosť ZMS požiadali Radu o udelenie autorizácie poskytovania, a trom subjektom, ktoré požiadali o udelenie autorizácie poskytovania AVMS na vlastnej webovej stránke a na platformách na zdieľanie videí; v prípade ďalších siedmich subjektov autorizáciu poskytovania Rada neudelila, keďže subjekty nenaplnili definíciu AVMS;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:
  • diskusnej relácie V politike odvysielanej dňa 19. 3. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.), v súvislosti s ktorou podávatelia podnetov namietali komentatívny charakter úvodného vstupu moderátora programu R. Dírera a údajnú nevyváženosť diskusie o darovaní stíhačiek Ukrajiny vzhľadom na zloženie diskutujúcich - D. Saková, A. Andrejuvová, M. Kolíková,
  • diskusnej relácie V politike odvysielanej dňa 26. 3. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.), v súvislosti s ktorou podávatelia podnetov namietali údajné nezvládnutie úlohy moderátora R. Iljeva nestranne a objektívne viesť diskusiu, keďže podľa nich pretláčal svoje názory a subjektívne komentoval politické dianie,
  • príspevku informujúcom o Pochode za mier, ktorý sa uskutočnil v Bratislave dňa 3. 3. 2023, v programe Správy RTVS dňa 3. 3. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS), v súvislosti s ktorým podávatelia podnetov namietali údajnú nepravdivosť, tendenčnosť a nevyváženosť,
  • programu Sobotné dialógy odvysielaného dňa 11. 3. 2023 na programových službách Rádio Slovensko a RTVS 24 (RTVS), v ktorom podľa podávateľov podnetov nebola zabezpečená objektívnosť a pluralita, moderátorka údajne neposkytovala jedinému hosťovi diskusie E. Hegerovi dostatočnú oponentúru a umožnila mu propagovať svoju politickú stranu,
  • programov Bez servítky odvysielaných v dňoch 27. 2. – 3. 3. 2023 na programovej službe JOJ (MAC TV s.r.o.), ktoré podľa podávateľa podnetov okrem iného porušovali povinnosti týkajúce sa ochrany ľudskej dôstojnosti.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 24. 5. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30