Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 24. 4. 2024

Na včerajšom zasadnutí Rada okrem iného:

 • rozhodla, že spoločnosť TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY je povinná odstrániť nelegálny obsah - príspevok s rasistickým obsahom šírený na platforme na zdieľanie obsahu X (predtým Twitter) v členských štátoch EÚ okrem SR a je tiež povinná zamedziť jeho ďalšie šírenie v členských štátoch EÚ okrem SR (správne konanie vedené vo veci zamedzenia šírenia tohto nelegálneho obsahu na území SR Rada zastavila 25. 10. 2023, pretože príspevok spoločnosť zneprístupnila na území SR už na základe oznámenia o začatí správneho konania);

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Západoslovenská televízia (ZSTV Media s.r.o.) v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 7. a 22. 9. 2023;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s vysielaním príspevku Rokujú aj o živote „mastičkára“ v programe Noviny TV JOJ dňa 31. 1. 2024 , v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s vysielaním programu Nové bývanie dňa 11. 2. 2024, ktorý sprevádzali titulky pre osoby so sluchovým postihnutím nezodpovedajúce zvukovej zložke programu a zároveň z dôvodu, že vysielateľ nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania tohto programu s multimodálnym prístupom (s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím);

 • uznala za neopodstatnené desať podnetov na preverenie odvysielaného obsahu, okrem iných podnety týkajúce sa:

  • príspevku Protesty v uliciach v programe Televízne noviny zo dňa 25. 1. 2024 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), ktorý mal podľa podávateľa podnetu neprimeranú dĺžku, neobsahoval názor protistrany a uvádzal nepravdivé informácie o počte protestujúcich,

  • programu Téma zo dňa 26. 1. 2024 (TA3, C.E.N. s.r.o.) s hosťami T. Kriššákom a D. Púchovským, v ktorej boli podľa podávateľa podnetu prezentované jednostranné názory na hoaxy a dezinformácie, a to bez ich vyvažovania moderátorkou,

  • programu Z prvej ruky zo dňa 2. 2. 2024 (Rádio Slovensko, RTVS) s hosťami S. Abrahámom a Z. Kusou, ktorý bol podľa podávateľa podnetu jednostrannou politickou diskusiou,

  • programu Do kríža zo dňa 31. 1. 2024 (Dvojka, RTVS) s hosťami Z. Petkovou, D. Danišom a J. Majchrákom, v ktorej podávateľovi podnetu prekážali údajne neoverené a nepravdivé tvrdenia o ovplyvňovaní generálneho prokurátora prezidentkou, ku ktorým podľa podávateľa neodznela oponentúra moderátora.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 24. 4. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30