Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 24. 1. 2024

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

 • uznala za neopodstatnený podnet na preverenie údajne nelegálneho obsahu - videa na profiloch Denníka Štandard na platformách Instagram (Meta) a TikTok (ByteDance), ktoré podľa podávateľa podnetu podnecovalo k nenávisti voči transrodovým ľuďom, nakoľko prešetrovaný obsah nenapĺňal zákonnom stanovené znaky nelegálneho obsahu;

 • odložila pre nepreskúmateľnosť podnet na preverenie údajne nelegálneho obsahu na súkromnom profile oscadnické.priznania na platforme Instagram (Meta), na ktorom podľa podávateľa podnetu dochádza k kyberšikane, keďže namietané príspevky boli publikované formou tzv. príbehov, ktoré sú dostupné len 24 hodín; zároveň Kancelária Rady upovedomila spoločnosť Meta o existencii predmetného profilu, ktorá ho na základe toho zablokovala;

 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:

  • spravodajskej relácie Správy RTVS zo dňa 30. 10. 2023 (Jednotka, RTVS), v ktorej podávateľ podnetu namietal nesprávne a zavádzajúce informovanie o izraelsko-palestínskom konflikte;

  • príspevku Spomienka na vznik Československej republiky v spravodajskom programe Správy :24 zo dňa 28. 10. 2023 (RTVS 24, RTVS), ktorý bol podľa podávateľa podnetu fakticky nepresný;

  • príspevku Diskriminácia LGBTI+ brzdí ekonomiku v spravodajskom programe Žurnál zo dňa 4. 11. 2023 (TA3, C.E.N. s.r.o.), ktorý podávateľ podnetu považoval za hoax;

  • príspevku Ospravedlnenie za “mydlenie” v spravodajskej relácii Noviny zo dňa 4. 11. 2023 (JOJ, MAC TV s.r.o.), v ktorom podľa podávateľa podnetu došlo k nerešpektovanie ľudskej dôstojnosti a nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti pri informovaní o spore medzi Igorom Matovičom a Ľubošom Blahom, a to použitím údajne nesúvisiacich a znevažujúcich záberov z programu Krimi;

 • udelila spoločnosti infopark, s.r.o. autorizáciu na vysielanie lokálnej televíznej programovej služby Región Trnava;

 • pre nepreskúmateľnosť odložila podnet na preverenie týkajúci sa vysielania rozhlasovej rozprávky O permoníkovi dňa 17. 11. 2023 (DETSKÉ RÁDIO, Marek Petráš), keďže Rada pre mediálne služby ani iný orgán nie sú príslušné na konanie vo veciach týkajúcich sa uplatňovania jednotného systému označovania v rozhlasovom vysielaní.
   

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 24. 1. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30