Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 22. 3. 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

 • udelila autorizáciu vysielania televíznej programovej služby TV Doktor (FLOK, s.r.o.);
 • udelila autorizáciu poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) trinástim subjektom, ktoré v minulosti podľa ZVR oznámili Rade začatie poskytovania AVMS a do konca roka 2022 v nadväznosti na účinnosť ZMS požiadali Radu o udelenie autorizácie poskytovania, a ďalším šiestim subjektom, ktoré požiadali o udelenie autorizácie poskytovania AVMS na vlastnej webovej stránke a platformách na zdieľanie videí;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Mária (Rádio Mária Slovensko s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 107,2 MHz Martin na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programových služieb Rádio Košice a DETSKÉ RÁDIO (Marek Petráš) z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 97,4 MHz Stará Ľubovňa, 98,7 MHz Banská Bystrica a 104,2 MHz Žilina na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio WOW (Rádio WOW s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 88,3 MHz Púchov, 88,5 MHz Dubnica nad Váhom, 90,6 MHz Nitra, 92,3 MHz Levice a 104,4 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 92,0 MHz Banská Bystrica, 92,4 MHz Martin a 92,8 MHz Trenčín na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio v Nitre (Nitrianske rádio s. r. o.) v súvislosti s tým, že v dňoch 2. a 3. 1. 2023 odvysielal reklamné šoty, v ktorých mohol účinkovať hlásateľ spravodajských programov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Jednotka (RTVS) v súvislosti s tým, že dňa 27. 1. 2023 odvysielal program Klub bitkárov s českým dabingom;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:
  • príspevkov o vražde ženy v Michalovciach v programe Televízne noviny v dňoch 1. a 2. 1. 2023 a v programe Reflex dňa 19. 1. 2023 na programovej službe TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.,), v súvislosti s ktorými podávatelia podnetov namietali opakované vysielanie zvukovo-obrazového záznamu prenasledovanej ženy,
  • diskusnej relácie Téma dňa s hosťami Marekom Kotlebom a Františkom Tankom dňa 9. 1. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.), v ktorej podávateľovi podnetu prekážalo používanie pejoratívnych výrazov „cigán“ a „cigáni“ poslancom NR SR M. Kotlebom v diskusii týkajúcej sa konfliktu medzi „kotlebovcami“ a Rómami, ktorý vznikol po vražde ženy v Michalovciach,
  • 1. a 2. epizódy seriálu Iveta odvysielanej dňa 8. 1. 2023 na programovej službe JOJ (MAC TV, s.r.o.), v ktorej podľa podávateľa podnetu došlo k ponižovaniu, degradovaniu, urážaniu, a teda hanobeniu obyvateľov mesta Trebišov,
  • rozprávky Zlatá jaskyňa dňa 6. 1. 2023 na programovej službe Dvojka (RTVS), v súvislosti s ktorou podávateľovi podnetu prekážalo, že bola odvysielaná v ukrajinčine (so slovenskými titulkami),

           pretože ich odvysielaním nedošlo k porušeniu ZMS.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 22. marca 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady pre mediálne služby. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


ZMS – zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, ZVR – zákon č. 3O8/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30