Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 20. 12. 2023

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o pridelení voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Okrem iného tiež:

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na rozhlasovej programovej službe šírenej prostredníctvom internetu na webovej stránke https://slobodnyvysielac.sk (Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o. z.) za to, že dňa 24. 3. 2023 odvysielal program Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou (91), ktorý obsahoval jednostranné vyjadrenia, tvrdenia a názory hostky programu Jany Hriňákovej a moderátorky programu Adriany Krajníkovej na tému pandémie Covid-19;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Jednotka (RTVS) za to, že dňa 4. 5. 2023 odvysielal program Mimoriadny príhovor dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ktorý obsahoval výroky jednostranne prezentujúce politické názory E. Hegera voči predstaviteľom vtedajšej koalície aj opozície, ako aj voči možnosti vymenovania úradníckej vlády, bez akéhokoľvek úsilia vysielateľa o vyváženie, spresnenie či zaradenie uvedených názorov do širšieho kontextu, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) za to, že dňa 27. 5. 2023 odvysielal program Štúdio TA3, ktorý obsahoval zovšeobecňujúce kritické vyjadrenia hosťa, veliteľa tzv. Gruzínskej légie Mamuka Mamulašviliho, bez odvysielania iných relevantných názorových východísk či relevantných protiargumentov, ako aj bez vyvažovania týchto vyjadrení a názorov moderátorom, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) v súvislosti s vysielaním programu V politike dňa 28. 5. 2023 (hostia: M. Majerský, A. Danko, L. Solymosom) vedené z dôvodu možného nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;
 • uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV MARKÍZA (MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.) za to, že dňa 28. 3. 2023 odvysielal program Mama na prenájom obsahujúci informáciu o službe OFFERO spoločnosti OFFERO j.s.a., ktorá naplnila definíciu umiestňovania produktov, pričom v tomto programe došlo k priamej podpore predaja tejto služby a zároveň došlo k porušeniu povinnosti nepripisovať neprimeranú dôležitosť službe OFFERO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Lumen (Rádio LUMEN, spol. s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania povolených technických parametrov frekvencie 99,1 MHz Bardejov, na ktoré mu bola pridelená a zároveň uznala za neopodstatnený podnet týkajúci sa možného nevyužívania frekvencie 92,9 MHz Prešov - Stráž;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Dobré rádio (Dr. FM, s.r.o.) v súvislosti s podozrením, že nezačal používať frekvenciu 107,3 MHz Poprad v lehote 360 dní od právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení;
 • odňala na žiadosť vysielateľa Dr. FM, s.r.o. frekvencie 88,6 MHz Banská Bystrica, 92,7 MHz Žarnovica, 93,0 MHz Brezno a 98,1 MHz Zvolen, ktoré mu boli pridelené na vysielanie programovej služby Dobré rádio;
 • pre nepreskúmateľnosť odložila tri podnety na preverenie nelegálneho obsahu na platformách Instagram (Meta), YouTube (Google) a TikTok (ByteDance), týkajúce sa rozhovoru Lívie Pavlíkovej s Milanom Mazurekom a Jánom Pastuszekom na tému LGBTI komunity, keďže predmetný obsah už nie je pre používateľov týchto služieb dostupný na žiadnej z namietaných URL adries;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:
  • predvolebných diskusií na programových službách Jednotka (RTVS), TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), JOJ, JOJ 24 (MAC TV s.r.o.) a TA3 (C.E.N. s.r.o.), ktorým podávateľ podnetu vyčítal nedostatok vyváženosti a objektivity a úzky výber kandidujúcich subjektov a ich kandidátov;
  • relácie Braňo Závodský naživo zo dňa 3. 10. 2023 (EXPRES, D.EXPRES, k.s.) s hosťom Igorom Matovičom, v ktorej podávateľovi podnetu prekážalo vzájomné osočovanie moderátora s hosťom a nedôstojne a neprofesionálne vedený rozhovor;
  • príspevku Boj proti konšpiračným teóriám s hosťom Patrikom Korenárom odvysielaného v rubrike Lovci neprávd v rámci spravodajského programu Aktuálne :24 (RTVS 24, RTVS) dňa 20. 10. 2023, v ktorom podľa podávateľa podnetu došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a neuvedeniu prezentovaných názorov do širších súvislostí,
  • príspevku Téma: RTVS bez sublicencie na Extraligu v programe Góly-body-sekundy zo dňa 13. 9. 2023 (Jednotka, RTVS Šport, RTVS), v ktorom podľa podávateľa podnetu nedostala spoločnosť MAC TV s.r.o., resp. TV JOJ priestor na vyjadrenie, čím podľa neho mali byť prezentované neúplné skutkové tvrdenia a informácie;
  • reportáže Voda na dosah v programe Občan za dverami zo dňa 10. 9. 2023 (Jednotka, RTVS), v ktorej podľa podávateľa podnetu nebolo umožnené prezentovať v dostatočnej miere svoje stanovisko obom stranám sporu.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 20. 12. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30