Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 10. 5. 2023

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby uložila dve sankcie, začala tri správne konania, ako neopodstatnené vyhodnotila desať podnetov na preverenie obsahu vysielania a zaoberala sa aj agendou oprávnení na poskytovanie služieb. Rada okrem iného:

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N., s.r.o.) za to, že dňa 24. 6. 2022 odvysielal program Tak takto?! s podtitulom „Medvede chránia, mŕtve pstruhy ignorujú“, pri čom došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality programovej služby, keďže vysielateľ v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti nesprostredkoval na programovej službe problematiku identifikácie pôvodcu znečistenia rieky Slaná aj z pohľadu dotknutej strany - štátneho podniku povereného odstránením príslušnej ekologickej záťaže;
 • odňala frekvenciu 99,8 MHz Liptovský Mikuláš vysielateľovi programovej služby Rádio Rebeca (Rádio Rebeca, s.r.o.) ako sankciu za to, že ju nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • odňala frekvencie 88,1 MHz Zvolen, 88,1 MHz Žarnovica, 90,3 MHz Poprad, 90,4 MHz Kotešová, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 93,0 MHz Trebišov a 103,3 MHz Spišská Nová Ves vysielateľovi programovej služby Best FM (Best FM Media spol. s.r.o.) z dôvodu, že o to vysielateľ Radu požiadal;
 • udelila autorizácie poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) šiestim subjektom, ktoré v minulosti podľa ZVR oznámili Rade začatie poskytovania AVMS a do konca roka 2022 v nadväznosti na účinnosť ZMS požiadali Radu o udelenie autorizácie poskytovania, a dvom subjektom, ktoré požiadali o udelenie autorizácie poskytovania AVMS na vlastnej webovej stránke a na platformách na zdieľanie videí; v prípade ďalších pätnástich subjektov autorizáciu poskytovania Rada neudelila, keďže subjekty nenaplnili definíciu AVMS;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 11. 3. 2023 počas programu Televízne noviny mohlo dôjsť k nedovolenému prerušeniu programu zaradením reklamy;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:
  • diskusnej relácie Sobotné dialógy na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS) dňa 25. 2. 2023 s hosťom J. Nagyom, v ktorej podávateľom podnetov prekážalo, že šlo o jediného hosťa diskusie, namietali možnú nevyváženosť diskusie a nedostatočnú oponentúru zo strany jej moderátorky,
  • diskusnej relácie Sobotné dialógy na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS) dňa 26. 2. 2023 s hosťami I. Matovičom a M. Viskupičom, v súvislosti s ktorou podávateľ podnetu namietal údajnú nevyváženosť, keďže pozvaných hostí považoval za príbuzných,
  • diskusnej relácie O 5 minút 12 na programovej službe Jednotka (RTVS) dňa 5. 3. 2023 s hosťami V. Remišovou a R. Ficom, v ktorej podávateľovi podnetu prekážalo údajne urážanie Slovákov, R. Fica, voličov strany Smer-SD a nedostatočné korigovanie diskusie zo strany moderátora,
  • príspevku o stretnutí P. Pellegriniho s nemeckým kancelárom O. Scholzom v programe Správy RTVS na programovej službe Jednotka (RTVS) dňa 2. 3. 2023, ktorý bol podľa podávateľa podnetu nedovolenou politickou reklamou P. Pellegriniho,
  • diskusnej relácie Na telo na programovej službe TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) dňa 12. 2. 2023 s hosťami E. Hegerom a P. Pellegrinim, v súvislosťou s ktorou podávatelia podnetov namietali neobjektívne moderovanie,
  • príspevok o developerskom projekte v programe Televízne noviny na programovej službe TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) dňa 10. 3. 2023, ktorú považoval podávateľ podnetu za skrytú reklamu tohto developera.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 10. mája 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady pre mediálne služby. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


ZMS – zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách
ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30