Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 10. 1. 2024

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ PLUS (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 27. 10. 2023 odvysielal film Merkúr s českým dabingom, čím mohlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom o štátnom jazyku;
  • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi programovej služby Trnavské rádio (Trnavská Produkčná s.r.o.) vo veci možného nevyužívania povolených technických parametrov frekvencie 107,9 MHz Piešťany, pretože odpadol dôvod konania;
  • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa
    • relácie V politike zo dňa 22. 10. 2023 (TA3, C.E.N. s.r.o.) s hosťami J. Bittó Cigánikovou, M. Šipošom a M. Čaučíkom, v ktorej podávateľ podnetu namietal neobjektívnu a jednostrannú diskusiu, bez oponentúry zo strany moderátora;
    • relácie Štúdio TA3 zo dňa 22. 10. 2023 (TA3, C.E.N. s.r.o.) s hosťom M. Kičom, v ktorej podľa podávateľa podnetu chýbalo vyváženie, spresnenie či zasadenie prezentovaných názorov do širšieho kontextu, čím podľa neho malo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti;
  • pre nepreskúmateľnosť odložila podnet na preverenie relácie Lunchtime zo dňa 10. 11. 2023 (Rádio VIVA, Zoznam Radio VIVA s.r.o.), keďže Rada pre mediálne služby ani iný orgán nie sú príslušné na konanie vo veciach týkajúcich sa uplatňovania jednotného systému označovania v rozhlasovom vysielaní.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 10. 1. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30