Signatári Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií dnes spustili Centrum transparentnosti, k dispozícii budú mnohé doteraz nepublikované dáta

Tlačová správa, Bratislava, 9. február 2023

Dnes, 9. februára 2023 spustili signatári Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií nové Centrum transparentnosti, od ktorého sa očakáva výrazné zlepšenie prehľadu o reálnom plnení záväzkov tohto kódexu. Kódex prijatý v roku 2022 je samoregulačným nástrojom a predstavuje významný míľnik v oblasti boja za vyššiu transparentnosť digitálnych platforiem. Jeho signatári, medzi ktorých patria aj poskytovatelia najznámejších platforiem na zdieľanie obsahu akými sú Facebook, YouTube, Twitter či TikTok, dnes po prvýkrát zverejnili správy, v ktorých popisujú, ako jednotlivé záväzky kódexu zavádzajú do praxe.

Na príprave harmonizovaného vzoru podávania týchto správ sa vo významnej miere podieľala slovenská Rada pre mediálne služby, ktorá do procesov spustenia Centra transparentnosti vstupovala z pozície v ERGA (skupiny európskych regulačných orgánov audiovizuálnych mediálnych služieb), poradného orgánu Európskej komisie. Rada pre mediálne služby bola už od roku 2021 aktívne zapojená aj do tvorby a implementácie samotného Kódexu, viedla procesy zacielené zvýšenie jeho efektivity. „Kódex v aktuálnej podobe obsahuje 44 záväzkov a 128 konkrétnych opatrení, týkajúcich sa demonetizácie pre šíriteľov dezinformácií a transparentnosti politickej reklamy či obmedzovania manipulatívneho správania realizovaného prostredníctvom falošných účtov, botov a deep fake technológií. Sústredí sa aj na posilnenie postavenia používateľov a lepší prístup k dátam pre výskumníkov sledujúcich a analyzujúcich šírenie nebezpečného obsahu v online priestore, čo je prínosné aj pre výkon našich zákonných kompetencií,“ priblížil obsah a význam Kódexu Stanislav Matějka, vedúci analytického odboru Kancelárie Rady pre mediálne služby.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30