Novým riaditeľom Rady pre mediálne služby je Martin Dorociak

Tlačová správa, Bratislava, 29. 11. 2022

Na včerajšom mimoriadnom zasadnutí Rady pre mediálne služby jej členovia jednohlasne zvolili za riaditeľa Rady pre mediálne služby Martina Dorociaka, doterajšieho vedúceho regulačného odboru Kancelárie Rady a dlhoročného zástupcu riaditeľa. Funkciu zastáva počnúc dňom voľby, teda od 28. novembra 2022.


Ako kľúčové pri nástupe do funkcie riaditeľa regulátora vnímam, že všetci deviati členovia Rady vyjadrili plnú dôveru Kancelárii Rady, podporujú jej doterajší prístup k plneniu zákonných kompetencií a vyzdvihujú potrebu zachovania kontinuity všetkých aktivít súvisiacich s napĺňaním poslania regulátora ako takého. V období zásadného transformačného procesu mediálnej regulácie, navyše v čase zložitej celospoločenskej situácie, je táto zhoda členov Rady a vedenia Kancelárie nevyhnutná pre efektívny výkon právomoci inštitúcie,“ uviedol novozvolený riaditeľ Rady pre mediálne služby.

Martin Dorociak
                Martin Dorociak

Martina Dorociaka považujem nielen za špičkového odborníka na problematiku mediálneho práva, ale za dlhé roky našej vzájomnej spolupráce ho vnímam aj ako vynikajúceho vedúceho pracovníka a schopného manažéra. Som presvedčená, že naša spolupráca bude veľmi efektívna a v prospech všetkých subjektov, ktorých sa činnosť Rady pre mediálne služby týka,“ zhodnotila výsledok voľby predsedníčka Rady pre mediálne služby, Marta Danielová.


Mgr. Martin Dorociak je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do Rady pre vysielanie a retransmisiu nastúpil v roku 2004 ako referent právneho a licenčného odboru Kancelárie Rady. V rokoch 2007 až 2011 bol interným právnikom Slovenskej televízie (RTVS). Do Rady pre vysielanie a retransmisiu nastúpil opätovne v roku 2011, od roku 2013 zastával funkciu vedúceho právneho odboru (po transformácii Rady pre vysielanie a retransmisiu na Radu pre mediálne služby – regulačného odboru) a zároveň pozíciu zástupcu riaditeľa Kancelárie Rady. Dlhoročne sa aktívne podieľa na aktivitách Rady v medzinárodných združeniach regulátorov ERGA (Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby), EPRA (Európska platforma regulačných orgánov) a CERF (Stredoeurópske regulačné fórum). Bol súčasťou všetkých kľúčových procesov, ktoré Radu etablovali ako rešpektovanú autoritu v slovenskom a európskom mediálnom priestore.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5