Rozhodnutia týkajúce sa oprávnení na vysielanie, poskytovanie a retransmisie

Číslo rozhodnutia
Účastník správneho konania
Číslo registrácie / licencie
Typ rozhodnutia
Dokument
RZL/1/2023
Rozhlas a televízia Slovenska
TD/2
zmena