Rozdiel medzi licenciou a autorizáciou 

V zmysle zákona o mediálnych službách sa oprávnenie vysielať programovú službu nazýva autorizáciou vysielania. Držiteľ autorizácie vysielania je vysielateľom. Vysielateľ s licenciou podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 je aktuálne oprávneným vysielateľom podľa zákona o mediálnych službách.

Rozhodnutia o udelení licencie vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona o mediálnych službách (1. august 2022), zostávajú v platnosti do 30. júna 2023 a považujú sa za rozhodnutia o autorizácii vysielania; v časti týkajúcej sa pridelenej frekvencie sa považujú za rozhodnutia o udelení licencie podľa zákona o mediálnych službách.

V zmysle zákona o mediálnych službách ďalej platí, že licenciou sa vysielateľovi prideľuje výlučne frekvencia na účely vysielania rozhlasovej programovej služby analógovým terestriálnym vysielaním. Licenciu možno udeliť len osobe, ktorá je držiteľom autorizácie vysielania.

O podrobnostiach nevyhnutnej súčinnosti vysielateľov v kontexte prechodu licencií na autorizácie boli vysielatelia informovaní prostredníctvom listu, ktorý im Rada pre mediálne služby zaslala v decembri roku 2022. Ak vám list nebol doručený alebo máte v tejto súvislosti akékoľvek otázky, kontaktujte, prosím, Regulačný odbor Kancelárie Rady - reo@rvr.sk.
 

Udeľovanie autorizácií vysielateľom, ktorí vysielajú na základe licencií udelených Radou pre vysielanie a retransmisiu, bude v programe zasadnutia Rady pre mediálne služby v júni 2023. 

 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30