Rada pre mediálne služby podala Európskej komisii správu o opatreniach na podporu a rozvoj zručností v oblasti mediálnej gramotnosti

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS) stanovuje členským štátom povinnosť podporovať a prijímať opatrenia na rozvoj zručností v oblasti mediálnej gramotnosti a podávať Komisii správu o vykonávaní týchto opatrení. Za Slovensko túto komplexnú správu vypracovanú na základe usmernení Komisie z predložila Rada pre mediálne služby.

Správa sa vzťahuje na obdobie od septembra 2020 do októbra 2022, teda na obdobie po termíne stanovenom pre transpozíciu smernice o AVMS do právnych poriadkov jednotlivých členských štátov. Napriek tomu, že Slovensko smernicu transponovalo až prijatím zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2022, cieľom Rady pre mediálne služby bolo zaznamenať relevantné aktivity za celé reportované obdobie.. Správa obsahuje prehľad legislatívnych a organizačných opatrení, informácie o verejnom financovaní a iných spôsoboch financovania v oblasti mediálnej gramotnosti, popis činností zameraných na zvyšovanie informovanosti v oblasti mediálnej gramotnosti.

Správa Rady pre mediálne služby o opatreniach na podporu a rozvoj zručností v oblasti mediálnej gramotnosti (Slovenská verziaEnglish version)

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31