Rada pre mediálne služby na konferencii Európa proti informačnému chaosu

V dňoch 22. a 23. septembra 2022 zorganizovalo v Prahe Stredoeurópske observatórium pre digitálne médiá (CEDMO) medzinárodnú konferenciu, ktorej nosnou témou bol boj proti európskemu informačnému chaosu (Europe Tackles Information Chaos). Na pozvanie organizátorov sa jej zúčastnili aj zástupcovia Rady pre mediálne služby.

Účastníci konferencie spoločne hľadali odpovede na naliehavé celospoločenské otázky týkajúce sa regulácie šírenia dezinformácií, posilňovania demokracie v kontexte klesajúcej dôvery v médiá a inštitúcie a rastúcej názorovej fragmentácie spoločnosti. Zaoberali sa úlohou médií v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine, vzťahmi medzi technológiami a dezinformáciami a pozornosť venovali aj iniciatívam zameraným na posilňovanie mediálnej gramotnosti. 

Riaditeľ Kancelárie Rady pre mediálne služby Ľuboš Kukliš vystúpil na konferencii ako jeden z hlavných rečníkov otváracieho panelu „Ako bojovať s informačným chaosom“, v ktorom vystúpili aj eurokomisárka Věra Jourová či bývalý fínsky premiér Alexander Stubb z EUI (European University Institute). 

Ľ. Kukliš prezentoval príspevok na tému „Neľahká rola regulátorov: Medzi hrozbami a slobodou slova“, v ktorom nezastupoval len pozíciu riaditeľa kancelárie slovenskej Rady pre mediálne služby, ale úročil aj svoje poznatky z pozície predsedu európskych regulátorov EPRA, ktorú zastáva. K problematike regulácie dezinformácií naprieč členskými štátmi EÚ sa zas z pozície dlhoročného lídra pracovnej skupiny ERGA pri Európskej komisii zameranej na boj proti dezinformáciám vyjadril v úvodnom príspevku panelu „Nastavenie pravidiel a limitov“, na ktorý nadviazali pozvaní zástupcovia CEDMO a Európskej komisie. 

Účasť na prestížnej konferencii s početnou medzinárodnou účasťou akademikov, expertov z praxe a zástupcov Európskej únie, ktorá sa venovala dôležitému okruhu tém v pôsobnosti Rady pre mediálne služby, bola jedinečnou príležitosťou pre získanie nových poznatkov a kontaktov, ako aj priestorom pre prezentáciu slovenského zákona o mediálnych službách čoby nástroja efektívneho v boji proti hrozbám informačnej spoločnosti. Nadobudnuté informácie a vzťahy bude Rada pre mediálne služby uplatňovať v rozvoji aktivít na Slovensku a pri implementácií zákona o mediálnych službách.

Príspevky televízie ČT24 z podujatia: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010110922/ (18:53)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253066674-zpravy-ve-12/222411012000922/ (10:58)
 

Kalendár akcií

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1