Stredoeurópske regulačné fórum (CERF)

CERF funguje na základe spoločného Memoranda o porozumení, spolupráci a výmene informácií od roku 2009. V súčasnosti sú členmi CERF Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko. CERF slúži primárne ako nástroj pre pravidelnú výmenu názorov a skúseností medzi jej členmi na rôzne témy, ktoré sa každoročne stanovujú podľa ich aktuálnosti. V roku 2021 bolo stretnutie CERF plánované v poľskom Krakove, vzhľadom na opatrenia vyplývajúce z pandemickej situácie sa však uskutočnilo online. Hlavnými témami zasadnutia boli implementácia Smernice o AVMS, ekonomické dopady krízy súvisiacej s pandémiou koronavírusu na audiovizuálny sektor v jednotlivých krajinách a ochrana maloletých pred negatívnym vplyvom reklamy.