Výberové konania na voľné frekvencie

Podľa § 234, ods. 1 zákona o mediálnych službách konania vo veciach udeľovania licencií a zmeny udelených licencií ktoré sa začali pred 1. augustom 2022 a ktoré neboli právoplatne skončené, sa dokončia podľa právnych predpisov účinných k 31. júlu 2022. Zatiaľ posledné výberové konanie vyhlásila Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 6. 7. 2022, informácie sú dostupné tu: