Návrhy skupiny ERGA na zmeny a doplnenia Európskeho aktu o slobode médií v čl. 7-16

Po prijatí svojho stanoviska k návrhu Európskeho aktu o slobode médií (EMFA) v novembri 2022 vypracovala ERGA prvý súbor návrhov zmien týkajúcich sa článkov 7 až 16 EMFA. Tieto navrhované zmeny sa týkajú kľúčových priorít ERGA a predstavujú konkrétny preklad pozície ERGA k príslušných častí návrhu EMFA. ERGA bude pokračovať vo svojej analýze a vypracuje návrhy zmien a doplnení k ďalším hlavným ustanoveniam návrhu EMFA.

Prvý súbor návrhov zmien od skupiny ERGA k článkom 7 až 16 Európskeho aktu o slobode médií

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4