Koordinátorka pre mediálnu gramotnosť Rady pre mediálne služby na konferencii Digitální dětství aneb (Ne)vědomě na síti v Prahe

Akým spôsobom sprevádzať deti a mladých v prostredí internetu? Čo a koho na internete dnešní žiaci sledujú? Aká je úroveň mediálnej gramotnosti českých stredoškolákov a žiakov základných škôl? Zodpovedať tieto i ďalšie otázky sa snažili diskutujúci v panelových diskusiách na konferencii Digitální dětství aneb (Ne)vědomě na síti.

Podujatie sa uskutočnilo 6. 12. 2022 v Centre současného umění v Prahe pod hlavičkou JSNS.CZ (predtým Jeden svet na školách), ktoré je jedným zo vzdelávacích programov organizácie Člověk v tísni. 

Počas dopoludňajšieho programu sa uskutočnili dve panelové debaty. V prvej odborníci diskutovali o tom, ako čas strávený na sociálnych sieťach ovplyvňuje psychiku detí. “Sociálne siete zosilňujú to, čo deti a mladí prežívajú, čo ich trápi. Sú pre nich výzvou. Ale nedá sa s istotou povedať, že sa kvôli nim cítia osamelo, že majú úzkosti a depresie. Základom pre to, aby sa mali dobre, sú kvalitné vzťahy, či už v škole alebo doma,” vyjadrila sa psychoterapeutka Zuzana Pavelcová z inštitútu RE:LIFE, ktorý sa zameriava na problematiku nadužívania digitálnych technológií. Okrem nej v paneli diskutovali aj detská psychologička Radka Kuřilová z organizácie Replug me a Martin Kožíšek zo Safer Internet Centrum, ktorý upozornil, že veľkú časť detskej pornografie, ktorá sa šíri internetom, sú nahé fotky detí v bazénikoch, vo vani, ktoré dobrovoľne rodičia zavesia na internet. Mnohí netušiac, akú digitálnu stopu na internete svojim deťom zanechávajú.

V druhej panelovej debate sa stretli súčasní i bývalí českí influenceri, ktorí prítomným priblížili nielen svoju prácu, ale aj to, akým spôsobom sa snažili vyrovnať s toxickým prostredím internetu. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia čiastkových výsledkov výskumu úrovne mediálnej gramotnosti českých stredoškolákov a žiakov základných škôl, ktorého súhrnnú správu zverejní JSNS.CZ v januári 2023. V popoludňajšom bloku sa prítomní mohli zúčastniť praktických workshopov. 

Na konferencii zastupovala Radu pre mediálne služby koordinátorka pre mediálnu gramotnosť Viktória Norisová: „Účasť na konferencii bola pre budúce aktivity Rady v tejto oblasti veľkým prínosom. Okrem nových poznatkov, praktických ukážok vzdelávacích materiálov sa mi podarilo nadviazať aj kontakty so zástupcami českého Safer Internet Centra i riaditeľom JSNS.CZ, ktoré sa mediálnemu vzdelávaniu venuje už od roku 2007. JSNS.CZ je iniciátorom platformy, ktorá združuje organizácie a subjekty aktívne na poli mediálneho vzdelávania. Ich skúsenosti v tomto smere môžu byť pre nás veľkým obohatením, preto sa teším z prísľubu vzájomnej spolupráce.

 

konferencia v Prahe

 

Kalendár akcií

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1