K platforme Mediálna gramotnosť+ sa pridávajú traja noví členovia

Katedra marketingu a obchodu Univerzity Komenského v Bratislave, občianske združenie Ochráň ma a projekt Konšpirátori.sk predstavili počas stretnutia členov a pozorovateľov platformy Mediálna gramotnosť+ svoje aktivity v oblasti mediálnej gramotnosti a motivácie stať sa členom platformy. Stretnutie sa konalo online 16. októbra 2023.

Prítomní sa tiež mohli oboznámiť s činnosťou belgickej organizácie Lie Detectors, ktorá sa zaoberá bojom proti škodlivým vplyvom online dezinformácií a polarizácie na demokraciu v Európe. Prostredníctvom kurzov posilňuje mediálnu gramotnosť mladých ľudí a učiteľov. „Učitelia naprieč štátmi EÚ považujú facktcheking za dôležitú tému, ale len minimum z nich sa jej pravidelne venuje na hodinách so študentami. Hlavné prekážky sú: čas, nedostatok uznania a odborná pripravenosť," poznamenala v prezentácii riaditeľka organizácie Juliane von Reppert – Bismarck. Organizácia už má skúsenosť so školením pedagógov aj na Slovensku a vyjadrila záujem o ďalšiu spoluprácu. Súčasťou programu bola aj prezentácia zástupcu NIVAM, Andreja Návojského, ktorý prítomným predstavil začlenenie tém mediálnej gramotnosti do nového kurikula a aktuálne informácie o podporných programoch pre učiteľov v tejto oblasti.

platforma_newsletter

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31