Rada pre mediálne služby zverejnila ďalšiu štúdiu k teroristickému útoku na Zámockej ul.

V spolupráci s iniciatívou Reset pripravila Rada pre mediálne služby prípadovú štúdiu o úlohe digitálnych platforiem, ktorú zohrali pred a po teroristickom útoku na Zámockej ulici. Popri analýze totožnej so správou RpMS „Správa o úlohe digitálnych platforiem: teroristický útok na Zámockej ulici v Bratislave“ sa analytický odbor Rady pre mediálne služby zameral aj na protiteroristické politiky jednotlivých platforiem.

Hlavné zistenia správy:

  • Bez ohľadu na použitý jazyk, automatizované systémy moderovania obsahu analyzovaných platforiem nedokázali včas identifikovať extrémistický, teroristický a nenávistný obsah pred a po útoku na Zámockej ulici.
  • Z analýzy autorov nahlásených príspevkov vyplynulo, že do veľkej miery ide o účty, ktorých príspevky boli opakovane nahlásené mesiace pred útokom.
  • Analýza toxicity komentárov na platformách Facebook, Instagram a YouTube ukázala, že každý tretí komentár po útoku na Zámockej ulici v analyzovaných príspevkoch obsahoval element nenávistného prejavu smerovaného voči LGBTI+ komunite.
  • Protiteroristické politiky analyzovaných platforiem sa až príliš často zameriavajú na boj proti teroristickým skupinám, no neodrážajú nové trendy terorizmu a radikalizácie.

Autori správy vypracovali súbor odporúčaní pre regulátorov a digitálne platformy. Platformy by mali začať spolupracovať pri nastavovaní spoločných indikátorov na detekciu extrémistického a teroristického obsahu. Rozdiely medzi prístupmi jednotlivých platforiem vedú k tomu, že sa takýto obsah ďalej šíri na internete aj napriek jeho relatívne rýchlemu odstráneniu z prvotnej platformy. Navyše, platformy by sa mali usilovať o vývoj novej metodológie posudzovania extrémistického a teroristického obsahu založenej na expertnej znalosti sociálneho kontextu každej krajiny.

Správa v anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie TU a webovej stránke Reset.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5