Odborníci pomenovali potreby a výzvy vzdelávania v digitálnej ére

Vytvárať vo vzdelávacích inštitúciách bezpečné a podporné prostredie a otvárať okná poznania. Aj tieto výzvy zazneli počas konferencií „Offline influenceri: zdroj múdrosti v digitálnej ére“, ktoré organizovala Rada pre mediálne služby spolu s členmi platformy Mediálna gramotnosť+.

Podujatia, ktoré sa konali 24. októbra v Bratislave a 27. októbra v Prešove, boli určené pre pedagogičky a pedagógov, digitálne koordinátorky a koordinátorov, ako aj pracovníčky a pracovníkov knižníc. „Našim zámerom bolo motivovať účastníkov konferencie k tomu, aby sa stali nositeľmi pozitívnych zmien vo vzdelávaní v prostredí a v podmienkach, v ktorých pôsobia. Každá zmena, aj tá malá sa počíta. Zároveň sme ich chceli prostredníctvom praktických workshopov inšpirovať, akým spôsobom môžu témy mediálnej gramotnosti aplikovať do svojej pedagogickej praxe či práce v knižniciach,“ priblížil zámer organizátorov Stanislav Matějka, vedúci Analytického odboru Rady pre mediálne služby.

Obr_BA1

Obe konferencie otvárala panelová diskusia, v ktorej pozvaní hostia spoločne uvažovali aj nad tým, aké zručnosti sú potrebné pre 21. storočie. Psychologička Zuzana Juráneková z internetovej poradne IPčko poukázala na obavy študentov z prípravy na budúce povolania, ktoré možno ešte neexistujú. Prítomní sa zhodli, že medzi najdôležitejšie schopnosti, ktoré by mal vzdelávací proces podporovať, sú flexibilita, adaptabilita, kreativita, ale aj budovanie odolnosti jednotlivca. Odborníčka na umelú inteligenciu Eva Kalužáková apelovala na vytvorenie podporného prostredia a možnosti vzdelávania aj pre učiteľov v oblasti nových technológií. V súvislosti s mediálnym vzdelávaním upozornil Karel Strachota, riaditeľ a zakladateľ vzdelávacieho programu Jeden svět na školách, na tendenciu zužovať ho na tému dezinformácií. Spolu s riaditeľkou organizácie Zmudri Martinou Bolibruchovou sa zhodli na tom, že je niekedy ťažké prichádzať s týmito témami do škôl, pretože narážajú na odmietavý prístup zo strany niektorých pedagógov, ale aj rodičov. Tému mediálnej a informačnej gramotnosti odporúčajú sprístupňovať napríklad prostredníctvom javov, akými sú kyberšikana, sexting či závislosť na online technológiách. Rodičia sú totiž v obavách o svoje deti na tieto témy vnímavejší a otvorenejší diskusii.

Obr_PO1

Konferencia v Prešove sa konala v priestoroch Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava. Pavol Lacko z Demagog.SK vyzdvihol vývoj knižníc na Slovensku, ich otvorenosť a aktívny prístup pre vzdelávanie rôznych vekových skupín. V Prešove hovorili prítomní aj o využívaní videohier či interaktívnych kvízov počas vyučovania. Silvester Buček z organizácie Vĺčatá v krátkosti priblížil najčastejšie mýty v súvislosti s hraním videohier. Barbora Okruhľanská z podcastu Digitálni rodičia upozornila na možné negatívne dopady extrémnych prístupov (úplného zákazu a nulovej regulácie) používania mobilných telefónov na školách.

Počas oboch diskusií sa prítomní venovali aj otázke úlohy vzdelávacích profesií v 21. storočí. „Žiak pripojením na internet získava prístup k obrovskému množstvu informácií. Preto omnoho dôležitejšie, ako deťom sprostredkovať informácie je naučiť ich, ako s informáciami pracovať, vedieť odargumentovať svoj názor, naučiť ich kriticky myslieť, čo nie je jednoduché, ale nie nemožné,“ vyjadrila počas diskusie účastníčka konferencie pedagogička Anežka Richtáriková z Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Diskutujúci v Bratislave aj v Prešove sa tiež zhodli na tom, že napriek raketovému vývoju umelej inteligencie a technológií, empatia a osobný a podporný prístup týchto profesií sú nenahraditeľné.

Súčasťou bratislavskej konferencie bola aj prezentácia pedagogičiek Súkromnej materskej školy Slniečko, ktorá aplikuje prvky mediálnej gramotnosti do vyučovacieho procesu. „Sme veľmi rady, že sme mohli prítomným sprostredkovať naše skúsenosti. Pri výchove k mediálnej gramotnosti nemôžeme opomínať predprimárny stupeň vzdelávania. Od „nás“ treba začať, neskôr už môže byť neskoro,“ povedala riaditeľka školy Zuzana Čimová.

Obr_BA2

Druhú časť konferencie tvorili workshopy, počas ktorých mohli prítomní načerpať praktické skúsenosti a inšpirácie. Lektori z tvorivej dielne Fablab účastníkom predstavili nástroje umelej inteligencie i to, ako ich využiť vo vyučovacom procese. Workshop, ktorý  zastrešovala Slovenská debatná asociácia (SDA), účastníkov previedol témou kritického myslenia a logických chýb v uvažovaní, ktorých sa často dopúšťame. V Prešove sa venovali téme dezinformácií. Riaditeľ SDA Ondrej Schütz účastníkom poskytol návod na to, ako ich odhaľovať a čeliť im. Karel Strachota dal pedagógom tipy na využitie výukových plagátov k témam ako spravodajstvo, obrazová manipulácia či sila novinového titulku. IPčko v Prešove vtiahlo prítomných do problematiky sociálnych sietí a aktuálnych internetových trendov medzi mladými. Lektori z organizácie Vĺčatá predstavili stolovú hru 112 zameranú na podporu kritického myslenia. Prítomní si ju mohli zahrať a zároveň poskytnúť autorom hry cennú spätnú väzbu.

Obr_PO2

Konferencie sa konali v rámci iniciatívy Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorú od roku 2011 vyhlasuje UNESCO na posledný októbrový týždeň. Ústrednou témou tohto ročníka bola Mediálna a informačná gramotnosť v digitálnom priestore. Cieľom iniciatívy je na globálnej i národnej úrovni posilniť prostredníctvom rôznych aktivít schopnosť jednotlivcov a spoločnosti porozumieť a kriticky posudzovať informácie v dnešnej digitálnej dobe a prispievať k lepšiemu porozumeniu mediálnych a informačných výziev. Zároveň tento týždeň slúži ako príležitosť upriamiť pozornosť a motivovať ľudí z celého sveta, vrátane vlád, vzdelávacích inštitúcií, médií a občianskej spoločnosti, aby spoločne pracovali na zlepšení gramotnosti v oblasti médií a informácií.

Foto: Stanislav Šenc, Michaela Demková

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31