Platform Membership

Membership is subject to:

  • Completing an application form, which includes a justification of interest and a description of experience in the field of media literacy.
  • Aligning with the values and goals of the platform.
  • Presenting activities to the platform members.

Members of the platform are expected to:

  • Share their experiences, activities, and information related to media literacy with other members.
  • Participate in campaigns and activities organized by the platform to promote the improvement of media literacy in Slovakia.

Organizations, institutions, and experts who, for some reason, cannot become members (e.g., institutional independence) but wish to participate in platform activities, can obtain observer status.

Observer status includes:

  • The right to participate in meetings and activities of the platform.
  • No involvement in the decision-making process of the platform.

The decision-making processes of the platform are proposed by the Office of the Council for Media Services, and members of the platform will have the opportunity to provide feedback and approve them. A list of all members and observers of the platform will be published on the website of the Council for Media Services.

 
Members of the Media Literacy+ platform 

PUBLIC INSTITUTIONS

   Národné osvetové centrum             Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

narodne koordinacne stredisko       Rada pre mediálne služby

 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS

 Katedra žurnalistiky, KU RK       FMK Trnava        Filozoficka fakulta UK    logo_ff

FM_UK    skalica slniecko

 

NON-GOVERNMENTAL AND NON-PROFIT ORGANISATIONS

 DigiQ      vlcata       IPcko  

Rada mladeze Slovenska      Sebavedome Slovensko SDAlogo

Infosec   m98_logo    ochran_ma_logo

konspiratori_logodemagog     edusteps_logo_no_background    oz krupica

 

MEDIA AND CULTURAL INSTITUTIONS

 RTVS       Bibiana

Dizajn MI

 

EXPERTS:
●    PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA, 
●    doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.,  Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Alfamed
●    Prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
●    doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD., Katedra žurnalistiky, Univerzita Komenského v Bratislave
●    Mgr. Lenka Regrutová, PhD., Katedra komunikačných a mediálnych štúdií, Prešovská univerzita v Prešove
●    Mgr. art. Silvester Lavrík
●    Mgr. Kristína Blažeková, PhD.
●    Romana Kontírová, MSc.
●    Ing. Alena Synková, CSc.

 

Observer status

 Ministerstvo skolstva     Ministerstvo kultúry SR    Úrad komisára pre deti

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR      Centrum vedecko-technických informácií          Národný inštitút vzdelávania a mládeže

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku       Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove             Staromestská knižnica

prof. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

Mgr. Jana Vermešová (RTVS), dramaturge for media literacy topics

Calendar of events

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30