General regulations issued by the Council

* This information is according to § 3 letter c) of Act 270/1995 provided exclusively in the state language of the Slovak Republic

 

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby okrem iného patrí aj zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu.

Pri výkone štátnej správy vymedzenom zákonom o mediálnych službách je jednou z úloh Rady aj vydávať všeobecne záväzné právne predpisy. 

Zákon stanovuje, že Rada pre mediálne služby vydá všeobecne záväzný právny predpis 

  • o technických požiadavkách na zvukovú zložku televíznej programovej služby,
  • ustanovujúci zoznam významných podujatí,
  • určujúci podrobnosti o posudzovaní vplyvu na pluralitu informácií na mediálnom trhu, posudzovaní reklamného trhu a podrobnosti o vyhodnocovaní rizík narušenia plurality informácií.
     

Calendar of events

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30