Jurisprudence

* This information is according to § 3 letter c) of Act 270/1995 provided exclusively in the state language of the Slovak Republic

 

Rozhodnutia týkajúce sa oprávnení na vysielanie, poskytovanie a retransmisie

Ak hľadáte rozhodnutie, ktoré sa týka oprávnenia na poskytovanie obsahovej služby (napr. rozhodnutie o udelení, zmene či odňatí autorizácie vysielania televíznej a rozhlasovej stanice alebo autorizácie poskytovania AVMS, príp. o registrácii retransmisie), nájdete ho v tejto databáze.

 

Rozhodnutia týkajúce sa obsahu vysielaných a poskytovaných služieb

Ak hľadáte rozhodnutie, ktoré sa týka obsahu vysielanej alebo poskytovanej obsahovej služby (napr. rozhodnutie o pokute či inej sankcie uloženej za obsah odvysielaný v televízii, rozhlase, v rámci internetového vysielania alebo poskytnutý v rámci AVMS), nájdete ho v tejto databáze.

 

Rozhodnutia vydané Radou pre vysielanie a retransmisiu pred 1. augustom 2022

Sankčné rozhodnutia

Licenčné rozhodnutia

Calendar of events

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30