Statistics about the broadcasted program

* This information is according to § 3 letter c) of Act 270/1995 provided exclusively in the state language of the Slovak Republic

 

Vysielatelia televíznej programovej služby sú povinní viesť osobitnú štatistiku o vysielanom programe obsahujúcu vyhodnotenie

  1. podielov programov s multimodálnym prístupom,
  2. podielu európskych diel,
  3. podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel,
  4. podielu audiovizuálnych diel. 

Vysielatelia rozhlasovej programovej služby sú navyše povinní viesť osobitnú štatistiku 

  1. slovenských hudobných diel.

Poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní viesť osobitnú štatistiku obsahujúcu vyhodnotenie

  1. podielu európskych diel vrátane spôsobu ich zdôraznenia,
  2. podielov programov s multimodálnym prístupom.

Údaje z týchto štatistík budú zverejňované na tomto mieste. 
 

Calendar of events

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30