Aký obsah prešetruje Rada

Rada pre mediálne služby preveruje obsah, ktorý bol

  • odvysielaný v televíznom a rozhlasovom vysielaní,
  • poskytnutý prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a
  • poskytnutý prostredníctvom platformy na zdieľanie obsahu.